انواع کلمه در عربی

انواع کلمه در عربی

در زبان عربی کلمه به سه دسته تقسیم می شود که عبارت اند از:

  1. حرف
  2. اسم
  3. فعل

حرف

حرف:به کلمه ای گفته میشود که به تنهایی معنی نمیدهد. اما زمانی که در یک جمله می آید اجزای آن را با هم مرتبط می سازد و جمله را کامل یا کامل تر می سازد. حرف نیز از پیوستن حروف به یکدیگر تشکیل می شوند. بعضی از مهمترینِ این حرف ها، عبارت اند از:

في: در(درون/داخل) / مِن: از / عَلَی: برروی / إلِیَ: به(به سویِ/به سمتِ) / ب: به وسیله

حروف الفباء

حروف الفباء در زبان عربی: همانطور که از اول ابتدایی به خاطر داریم، زبان فارسی دارای 32 حرف است. اما در عربی تنها 28 حرف وجود دارد. به عبارت دیگر زبان عربی چهار حرف از زبان فارسی کمتر دارد که شامل (گ.چ.پ.ژ) می باشد. این چهار حرف را با گچ و پژ به زبان آموزان می آموزند. پس هر کلمه ای که این چهار حرف را داشته باشد عربی نیست.

*در زبان عربی حروف به دوسته شمسی و قمری تقسیم میشوند. حـروف شمـسی شــامل: (ت-ث-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-ظ-ل-ن) می باشد و حـروف قمــری مابقی حروفی است که در مجموعه حروف شمسی قرار ندارند. یعنی (ا-ب-ج-ح-خ-ع-غ-ف-ق-ک-م-ه-و-ی)

حروف شمسی

شمسی: اگر اسم یا کلمه ای با یکی از حروف شمسی آغاز شود و به ابتدای آن (الـ) اضافه کنیم ، حرف (لام) در خواندن تلفظ نمی شود و حرف شمسی بعد از آن تشدید میگیرد (دو بار محکم خوانده میشود). مثال: الـ+شَجَر ← الشَّجَر در تلفظ ← اَششَجَر که در واقع شکل نوشتاری اش به این شکل است: الشَّجَر

حروف قمری

قمری: اگر اسم یا کلمه ای با یکی از حروف قمری که با آنها آشنا شدید، آغاز شود و به ابتدای آن(الـ) اضافه شود،در خواندن و تلفظش هیچ تغییری ایجاد نمی شود و شکل نوشتاری آن نیز مانند خواندنش خواهد بود. مثال الـ+قَمَر ← القَمَر

اعراب

در زبان فارسی با حرکات {ــَـ  ــِـ  ـــُ} و {ــًـ  ــٍـ  ــٌـ} آشنا شدید. در عربی به این حرکات اِعراب می گویند. حروف در زبان عربی به کمک حرکات و تنوین های زیر خوانده و تلفظ می شوند 1-کسره{ــِـ} 2-فتحه{ــَـ} 3-ضمه{ــُـ} 4-ساکن یا همان سکون{ــْـ} 1-{تنوین نصبــًـ} 2-{تنوين جرــٍـ} 3-{تنوين رفعــٍـ}

اما تنوین چیست؟ اگر حرکات (کسره{ــِـ}/فتحه{ــَـ}/ضمه{ــُـ}) را با نون ساکن (بدون حرکت) تلفظ کنیم به صورت زیر در می آیند که به آنها تنوین می گویند. تنوین نصب:  ــَـ  +  نْ ←  ــًـ  در تلفظ ← (اَنْ) تنوين جر: ــِـ  +  نْ ←  ــٍـ  در تلفظ ← (اِنْ) تنوين رفع: ــُـ  +  نْ ←  ــٌـ  در تلفظ ← (اُنْ)

همچنین بخوانید: سجع در ادبیات چیست؟

اسم

اسم: کلمه ای است که برای نامیدن اشخاص، جانداران، سازمان ها، مکان ها، اشیاء و … استفاده می شود. امّا نکته ای که باید بدان توجه کرد این است که اسم زمان ندارد، یعنی بر آن دلالتی ندارد. اسم نیز انواع دارد که میتوانید آن را در این مقاله بطور کامل بخوانید

فعل

فعل به کلمه ای گفته می شود که بر انجام کاری که توسط شخصی یا حالتی که در زمان مشخصی صورت گرفته, می گیرد و یا خواهد گرفت، دلالت دارد. فعل انواع مختلفی دارد و از نظر زمان به سه دسته اصلی زیر تقسیم می-شوند: 1-فعل ماضی(گذشته) 2-فعل مضارع(حال) 3-فعل

اختصاصی از اپ لنگو عربی

اشتراک گذاری این مطلب در:

واتساپ
تلگرام
لینکدین
توییتر
فیسبوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *