مقایسه در انگلیسی

مقایسه در انگلیسی

برای مقایسه بین دو یا چند چیز یا شخص در انگلیسی از صفت استفاده می کنیم. به این صورت که اگر صفت کوتاه و یا تک بخشی بود به آن پسوند {than یا er} و اگر صفت چند بخشی بود قبل از آن {less یا more} اضافه می کنیم.

1-منظور از صفت های تک بخشی صفت هایی هستند که از یک جز تشکیل شده اند. یعنی دارای پسوند نیستند. برای مثال {fast و tall} جزوء صفت های تک بخشی هستند. پس er میگیرند.

2-منظور از صفت های چند بخشی صفت هایی است که از چند جز تشکیل شده اند. یعنی دارای پسوند نیز می باشند. برای مثال {beautiful} این صفت چند بخشی است. نحوه استفاده ابتدا نام آن چیزی که مخواهیم مقایسه اش کنیم را در ابتدای جمله می آوریم. سپس با توجه به ضمیر am /is /are را بعد از آن می آوریم. بعد برای قیاس {صفت} آن، چند چیز را می آوریم و با توجه به چند جزئی بودن صفت از {more-less} یا {er}برای صفت استفاده می کنیم.

مثال برای صفت های تک بخشی: روبرت از الکس قد بلند تر است: robert is taller than alex

-مثال برای صفت های چند بخشی: تینا زیبا تر از سارا است: tina is more beautiful than sara

برابر سازی دو چیز در مقایسه یا مقایسه دو چیز برابر : برای این کار ابتدا نام فرد اول سپس as بعد صفت یا ویژگی ای که میخواهیم مقایسه بشو و درنهایت as + نام فرد دوم. مثلا: نینو هم سن تینا هست: nino as old as tina

تبدیل صفات comparative

دقت داشته باشید که قائده گفته شده در بخش قبل برای همه صفت ها به کار نمی آید: در comparative : 1- صفاتی تک بخشی در آخر خود er میگیرند.مثلِ: big+er>bigger بزرگ تر cheap+er>cheaper ارزان تر old+er>older پیر تر قدیمی تر 2-صفاتی که به y ختم می شوند،y آنها حذف و بجای آن ier میگیرند.مثلِ: funnyy>funn+ier>funnier بامزه تر pretty>prett+ier>prettier زیباتر 3-صفاتی که چند بخشی هستند قبل خود more یا less میگیرند . more+ famous>more famous معروف تر more+interesting>more interesting جالب تر 4- بی قائده: *good در مقایسه بین دو چیز به better تبدیل می شود. *bad در مقایسه بین دو چیز به wores تبدیل می شود. *far در مقایسه بین دو چیز به farther/furtherتبدیل می شود.

superlative

اما superlative یا در کاربرد (صفت عالی) برای مقایسه یک چیز با سایر چیزها از آن استفاده می کنیم. برای این کار ابتدا نام چیزی که قرار است با چیزهای دیگر مقایسه شود را می آوریم. و پس از آن با توجه به نوع صفت اگر تک بخشی بود به انتهای آن est و در صورتی که دو یا چند بخشی بود از most / lest استفاده می کنیم. البته با the و در نهایت محل یا جمعی که در آن برتر است را نام میبریم.

most را با توجه به معنی در جمله می توان به زیادترین/بیشترین/خیلی زیاد و… معنی کرد.

– همچنین lest می توان به بسیار پایین/کمترین/خیلی کم و… معنی کرد. مثال کاربردی: he is the oldest man in this city:

او پیرترین مرد در این شهر است اون گرون ترین طلا است: it is the most expensive gold

تبدیل صفات superlative

دقت داشته باشید که قائده گفته شده در بخش قبل برای همه صفت ها به کار نمی آید: در

superlative -1 صفاتی تک بخشی در آخر خود est میگیرند.

مثلِ: big+est>biggest بزرگ ترین

old+est>oldest پیر ترین/قدیمی ترین

صفاتی که به y ختم می شوند، y آنها حذف و بجای آن iest میگیرند. مثلِ: funnyy>funn+iest >funniest بامزه ترین

pretty>prett+iest >prettiest زیباترین

صفاتی که چند بخشی هستند قبل خود the most یا the lest میگیرند . the most+ famous>morthe moste famous معروف تر

the most+interesting>the most interesting جالب تر

بی قائده: *good در superlative به best تبدیل می شود *bad در superlative به worst تبدیل می شود.

*far در superlative به farthest/furthest تبدیل می شود.

برگرفته از لنگو انگلیسی

اشتراک گذاری این مطلب در:

واتساپ
تلگرام
لینکدین
توییتر
فیسبوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *