انواع فعل در زبان عربی

انواع فعل در زبان عربی

فعل ماضی در عربی

ماضی در زبان عربی به فعلی گفته می شود که بر انجام کار یا حالتی که در گذشته صورت گرفته است، دلالت دارد. مثالِ فارسی: من دیروز کتاب خواندم. در عربی فعل ماضى نشانه ندارد؛ یعنی دارای حرکت یا حروف اضافی در ابتدای آن نمی باشد. مهم تر از آن این است که فعل برای هر چهارده ضمیر عربی (صیغه های عربی) که قبلأ با آنها آشنا شدیم، صرف می شود. فعل ماضى بر دو حالت مثبت ومنفى است. براى منفى كردن ماضى به ابتداى آن کلمه (ما) را اضافه مى كنيم.كلمه (ما)منفى كننده فعل هاى ماضى است و براى ديگر فعل هاى چون مضارع امر نهى و مستقبل كارايى ندارد. مثال عربی:ما شَرَبَ/ماشَرَبنَ/اَشرَبُ

فعل ماضی منفی در عربی

فعل ماضى در عربی از نظر رخ دادن بر دو حالت مثبت و منفى است . تا اینجا با ماضی مثبت آشنا شدید و از اینجا با شکل منفی آن آشنا می شوید. به طور مثال در فارسی می گویم: رفتم(ماضی مثبت) – نرفتم(ماضی منفی) براى منفى كردن ماضى، به ابتداى فعل (ما) را اضافه مى كنيم. كلمه (ما) منفى كننده فعل هاى ماضى استمثال: جَلَسَ: نشست ← ما جَلَسَ:  ننشست*نکته: كلمه (ما)  برای منفی کردن فعل همیشه قبل از فعل می آید و ضمیر منفصل نیز باید قبل از آنها بیاید. مثال: أنتُم رَجَعْتُم : برگشتید ← أنتُم ما رَجَعْتُم : برنگشتید

*نکته: كلمه (ما) در برخی جملات نقش سوالی (استفهامی) دارد نه منفی کننده اگر چه بر سر فعل ماضی بیاید. اما بازهم استفهامی است و نوع و معنای آن از ترجمه جمله مشخص می شود. اکثر این موارد در مکالمات بین طرفین اتفاق میافتد. برای آزمون های ورودی دانشگاه توجه به این نکته ضروری است. مثال: ما حَدَثَ فی السّوق؟ در بازار چه اتفاقی افتاد؟ ما کانَ : به معنای نبود می باشد.

مضارع یا حال در عربی

فعل مضارع به فعلی گفته می شود که بر انجام کار یا حالتی که در هم اکنون درحال صورت گرفتن است، دلالت دارد. مثالِ فارسی: من دارم کتاب می خوانم. در عربی فعل مضارع نشانه هایی دارد ؛ یعنی دارای حرکت یا حروف اضافی در ابتدای خود می باشد که در صرف فعل مشخص است : این حروف را با نام حروف (تینا) نیز می شناسند که شامل حروف ( أ ، تَ ، یـ , نَ ) می باشد. مثال:تَذهَبُ/أَذهَبُ/نَذهَبُ

مضارع منفی در عربی

فعل مضارع در عربی نیز بر دو حالت مثبت ومنفى است. براى منفى كردن مضارع به ابتداى آن حرف (لا) را اضافه مى كنيم.حرف (لا)منفى كننده فعل هاى مضارع است. مثل: تَذهَبُ+لا=لاتَذهَبُ

لَم و لَما:چنانچه لَم یا لَما در ابتدای فعل مضارع بیاید آن را به ماضی منفی استمرای تبدیل می کنند.مثل: لَم یَذهَب:نرفته است. نکته:هنگامی که از لَم یا لَما برای تبدیل مضارع به ماضی منفی استمرای استفاده می کنیم در انتهای فعل ساکن می شود و اگر (ن) در آخرش جود داشت و جزء ریشه فعل محسوب نمی شد آن را حذف می کنیم.(منظور (ن) که در آخر افعال مضارع صرف شده برای أنتُنَ و هُنَ میاید حذف نمی شود)

همچنین بخوانید: ترکیب اضافی در عربی چیست؟

مستقبل یا آینده در عربی چیست؟

فعل مستقبل{آینده}:فعلی که برانجام کار یاحالتی در زمان آینده دلالت دارد. مثال فارسی:من به سفر خواهم رفت نشانه :این فعل از فعل مضارع ساخته می شود و در ابتدای آن {سَ یا سَوفَ} می آید مثل: سَیَذهَبُ:خواهد رفت

مستقبل منفی

برای نوشتن فعل مستقبل منفی بایستی با ساختار آن آشنا شوید: برای این منظور باید از فعل مضارع استفاده کرد سپس حرف (لَن) را به ابتدای آن اضافه می کنیم. مانند: لَن أذهَبُ: هرگز نخواهم رفت

فعل نهی عربی

فعل نهی:از فعل مضارع ساخته می شود. برای ساختش بایدحرف{لا} را به ابتدای فعل اضافه کنیم و در آخر فعل را ساکن می کنیم واگر حرف نون{ن} در آخر آن بود آن را حذف می کنیم.این مورد فقط برای ضیغه12 و 6 مونث به کار نمی رود چرا که ن به ریشه فعل چسبیده است. مثال: تَشرَبنَ+لا = لا تَشرَبنَ: ننوش تَذهَبُ+لا=لاتَذهَب: نرو

فعل امر در زبان عربی چه کاربردی دارد؟

فعل امر{دستوری}:فعلی است برای  دستور یا فرمان دادن. روش ساخت:فعل امر از فعل مضارع ساخته می شود پس ساخت این فعل نیازمند یک فعل مضارع است برای مثال فعل تَذهَبینَ را در نظر می گیرم.اولین حرف وجود در این فعل حرف{ت} است که ,{ت}را از اول آن حذف می کنیم و اگرآخر آن فعل {ن}قرار داشت آن را حذف می کنیم وکلمه آخر آن را ساکن ودر ابتدای فعل حرف {ا} را قرار می دهیم و حرکت آن  را از حروف ماقبل آخر فعل می گیریم.اگر حروف ماقبل آخر حرکتش { ُ} بود{ا}هم به{اُ}تبدیل می شود.اگر حکتش{ ِ ویا  َ} بود {ا} به{ اِ } تبدیل می شود. نمونه: اِذهَبٌ=ذَهَبٌ = تَذهَبُ اِذهَبا=ذَهَبا=تَذهَبانِ نکته:برای صیغه{أَنتُنَ}{صیغه12} بدلیل اینکه حرف{ن}به ریشه فعل چسبیده ن حذف نمی شود و بجای آن ساکن می شود. نمونه: اِذهَبنٌ=ذهَبنٌ=تَذهَبنَ

اشتراک گذاری این مطلب در:

واتساپ
تلگرام
لینکدین
توییتر
فیسبوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *