ترکیب اضافی و وصفی در عربی

ترکیب اضافی و وصفی در عربی

ترکیب اضافی

ترکیب اضافی به ترکیبی گفته می شود که از مضاف و مضاف الیه تشکیل شده باشد.

1-تعریف مضاف:مضاف به اسمی گفته می شود در ابتدای ترکیب اضافی میاید.

*نکته: اسم مضاف هیچ گاه{ الـ } و تنوین نمی گیرد.

2-تعریف مضاف الیه: مضاف الیه به اسمی گفته می شود که بعد از مضاف میاید و معمولاً در انتهای خود ( کسره ــِـ ، تنوین جر ــٍـ و یا ین ) میگیرد.

*نکته: مضاف الیه می تواند اسم یا ضمایر متصلی چون: ( ـها , کِ , کَ , کُما , ـهم , ـهُن , کن , کُما )باشد ولی در حالت ضمیر (الـ) نمیگیرد.

*نکته: در 80درصد موارد مضاف الیه (الـ) میگیرد. این مورد فقط برای حالت اسم است نه ضمیر.مثال:

بابُ المَدرسـةِ : باب مضاف / المَدرسـةِ مضاف الیه

ترکیب وصفی

ترکیب وصفی به ترکیبی گفته می شود که از موصوف و صفت تشکیل می شود. مثال فارسی: گل زیبا – مثال عربی: الوَردَةُ الجَمیلَةُ

تعریف موصوف: موصوف اسمی است که قبل از صفت می آید و برای آن یک یا چند ویژگی بعد از خودش ذکر می شود.

تعریف صفت: صفت به کلمه یا جمله ای گفته می شود که بعد از موصوف می آید و ویژگی هایی چون تعداد جنس،جنسیت،کیفیت،رنگ و… را برای آن بیان می کند.

ویژگی های مشترک:

1-مذکر و مونث(جنسیت): اگر موصوف مذکر باشد صفت هم مذکر است و بلعکس اگر موصوف مونث باشد صفت هم باید مونث باشد.

همچنین بخوانید: مقایسه در انگلیسی

2-عدد(تعداد):یعنی اگر موصوف مفرد باشد صفت نیز مفرد است.اگر مثنی(دو) باشد صفت هم مثنی است. اگر هم جمع(سه یا بیشتر) باشد هر دو جمع خواهند بود.

3-حرکت آخرین حرف:یعنی اگر موصوف هر حرکتی گرفته باشد صفت نیز آن حرکت را می گیرد.

4-{الـ}:یعنی اگر موصوف اولش {الـ} بگیرد صفت نیز در آولش {الـ} می گیرد ولی اگر موصوف (الـ) نگیرد صفت هم نمی گیرد.

مثال:الوَردَتانِ الجَمیلَتانِ : الوَردَتانِ موصوف / الجَمیلَتانِ صفت در مثال فوق می بینید که موصوف و صفت هر دو از نظر تعداد ، الـ ، جنسیت و حرکت آخر یکسان اند.

نکات:-در فارسی ابتدا موصوف بعد صفت ودر آخر ضمیر می آید. مثل: خانه بزرگ ما-اما در عربی ابتدا موصوف بعد ضمیر و در آخرصفت می آید. مثل:بَیتَنا کَبیرَنا برای ترجمه صحیح باید به این نکته توجه داشته باشید.

اشتراک گذاری این مطلب در:

واتساپ
تلگرام
لینکدین
توییتر
فیسبوک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *