کلمات پرسشی (استفهامی) در عربی

کلمات پرسشی (استفهامی)

کلمات پرسشی یا همان استفهامی به کلماتی گفته می شود که برای پرسیدن سوال از آنها استفاده می کنیم. در عربی این کلمات همیشه در ابتدای جمله می آیند و به دو دسته زیر تقسیم می شوند. 1- حروف استفهامی: {أ ، هَل} که هر دو به معنای آیا؟ می باشند. اما با این تفاوت که حرف هَل بر ابتدای جملات سوالی منفی قرار نمی گیرد. اما حرف أ که به آن همزه استفهاميه هم مي گویند، بر سر هر دو جمله مثبت و منفی سوالی می آید. مثال: جمله سوالی منفی : أ ما ذَهَبَ؟ = آیا نرفت؟ جمله سوالی مثبت : أ ذَهَبَ؟ = آیا رفت؟ هَل ذَهَبَ؟ = آیا رفت؟

*نکته: در پاسخ به سوالاتی که با حرف های استفهامی (أ يا هَل) پرسیده می شوند، باید از نَعَم یا بلی به معنای بله و یا لا به معنای نه/خیر استفاده کرد.

*نکته:در جواب جملات سوالی منفی که با همزه استفهامیه می آیند، از (نَعَم) استفاده نمی شود بلکه باید از (بلی) استفاده شود. در بخش های بعدی با انواع افعال منفی آشنا می شوید. – اسامی استفهامی: شامل{مَن ، ما ، أيّ ، أیْنَ ، کَیفَ ، کَم و…}که با آنها می توان در مورد چیزی یا شخصی سوالی پرسید. بعضی از اسامی استفهامی را می توان با استفاده از کلمات دیگر به شکلی جدید تبدیل کرد که به هر کدام خواهیم پرداخت.

کلمه استفهامی مَن در عربی

مَن: به معنای «چــه کســانی؟» یا «چــه کسی؟» است و به منظور شناخت افراد استفاده می شود. برای پاسخ به این سوال می توان از نام شخص یا اشخاص و یا شغل آنها استفاده کرد مثال: مَن ذَهَبَ؟ = چه کسی رفت؟ مریم / طَبیب مَن هيَ؟ = او (زن) کیست؟ مَن هوَ؟ = او (مرد) کیست؟ *نکته: توجه داشته باشید که اگر بخواهیم در مورد نام کسی سوال کنیم، باید جنسیت را رعایت کنیم. در دو مثال فوق هوَ و هيَ هردو ضمیر منفصل هستند. هوَ به معنای او (مرد) و هيَ به معنای او (زن) است. در بخش های بعدی با انواع ضمیر و کاربرد هایشان آشنا خواهید شد. گاهی اوقات در زبان ها می شود با اضافه کردن یک حرف به اسم، کلمه ای جدید پدید آورد. به طور مثال اگر حرف ( لِـ ) را که به معنای برای می باشد، به ابتدای مَن اضافه کنیم، کلمه استفهامیِ لِمَن درست می شود. لِمَن به معنای {برای چه کسی؟/مالِ چه کسی؟} است و برای پرسش در مورد مالکیت اشخاص ، اشیاء ، حیوانات و… استفاده می گردد. مثال: لِمَن تِلْکَ اللَّوْحَةُ؟ آن تابلو برای کیست لِمَن هٰذاَ حَجَر؟ این سنگ مطلق به کیست؟ *نکته* توجه داشته باشید که “مَنْ ” اگر سوالی نباشد و در نقش فاعلی یا مفعولی باشد، معنی «چه کسی» نمی دهد؛ بلکه به معنای «کسی که» خواهد بود.

کاربرد ما در عربی

ما: به معنای «چه؟»، «چه چیز؟» و «چیست؟» است که برای سوال پرسیدن راجع به اشیاء ، بعضی حیوانات و … از آن استفاده می کنیم. مثال: 1-ما هٰذاَ؟ = این چیست؟ هٰذاَ کتابٌ = این کتاب است./ 2-مَا اسْمُکِ؟ = اسمت چیست؟ اِسْمي مریم = اسمم مریم است.

نکته* گاهی ما؟ به شکل ماذا؟ نیز می آید که معـنای آن کماکان مانند ما می باشد. بعضی اوقات نیز به شکل ماهوَ؟ و ماهيَ؟ می آید و تفـاوتشان در این است که ماهوَ؟ برای پرسش از مذکر و ماهيَ؟ برای پرسش از مؤنث  است.

مثال: ماهوَ الموضوع؟ موضوع چیست؟ ماذا فی هٰذاَ البَیت؟ در این خانه چیست؟ ما هيَ الکِتابَة؟ چه کتابی؟ همان طور که پیش تر هم آموختید با اضافه کردن یک حرف به اسم، می توان کلمه ای جدید پدید آورد. در اینجا هم با اضافه کردن (لِـ) به ماذا کلمه استفهامی (لِماذا) ساخته می شود که به معنای «برای چه؟» یا «چرا؟» است.

همچنین بخوانید: ترکیب وصفی و اضافی چیست؟

أيّ در عربی به چه معنا است؟

أيّ: به معنا «کدام؟» و «چه؟» می باشد که در سال های آینده با آن بیشتر آشنا خواهید شد. مثال: في أيّ فَصْلٍ؟ در کدام فصل؟

أیْنَ بیانگر ریشه مکان!

أیْنَ: به معنای «کجا؟» می باشد و برای پرسیدن آدرس افراد ، مکان ها ، حیوانات ، اشیاء و… استفاده می شود. برای پاسخ به سوالاتی که با این أیْنَ پرسیده می شود، می توانید از کلمات زیر استفاده کنید: خَلفَ / وَراء = عقب / پشت أمامَ = روبرو / جلو تَحْتَ = زیر فَوْقَ = بالا / روی عَلَی = بر / برویِ / رویِ عِنْدَ = نزدِ / پیشِ حَوْلَ = اطراف بَیْنَ = بین جَنْبَ = کنار في = داخل / در عَلَی الْيَمينِ = سمت راست عَلَی الْيَسارِ = سمت چپ هُنا = اینجا هُناکَ = آنجا مثال: أیْنَ كِتابي؟ = کتابم کجاست؟ عَلَی کُرْسي = بروی صندلی أیْنَ مَدينةُ کِرمانشاه؟ = شهر کرمانشاه کجا است؟ في مَغرِبِ إيران= در غرب ایران *نکته: گاهی یک کلمه می تواند چند معنی داشته باشد. به طور مثال حَوْلَ علاوه بر (اطراف) به معنای (درباره) نیز هست. هُناکَ اگر در ابتدای جمله بیاید به معنای (وجود دارد) خواهد بود ولی در وسط و یا آخر جمله به معنای (آنجا) می باشد. البته دقت کنید که هُناکَ اگر در اول جمله و بصورت جدا باشد، به معنای آنجا می باشد. بایستی توجه داشت که این مورد در آزمـون های ورودی دانشگاه استفاده می شود

مِن: در عربی به معنای (از) می باشد و اگر آن را در ابتدای أیْنَ قرار دهیم «مِن أیْنَ؟» تشکیل خواهد شد و به معنای (از کجا؟) و (اهل کجا؟) می باشد. برای طرح این جمله سوالی بایستی در آخر نام شخص، ضمیر منفصل آن، نام شئ و یا نام جاندار را اضافه کنید. مثال: مِن أیْنَ أنتَ؟ = تو(مذکر) اهل كجايي؟ أنا مِن ایران. / أنا ایرانیٌّ. = من از ایران هستم. / من ایرانی ام. مِن أیْنَ هيَ؟ = او(مؤنث ) اهل کجاست؟ هيَ فرانسیة = او فرانسوي است

کَم بیانگر مقدار در زبان عربی

کَم: به معنای «چقدر؟»، «چه مقدار؟» و «چند؟» می باشد و برای پرسش در مورد تعداد ، مقدار و قیمت به کار برده می شود. برای پاسخ به این سوال می توان از ( اعداد اصلی + نامی که مقدارش پرسیده شده) استفاده کرد و یادگیری این اعداد الزامی است. برای یادگیری به بخش واژه نامه مراجعه نمایید. مثال: کَم لاعِباً في المَلعَب؟ = چند بازی کن در وزشگاه هست؟ أحَدَعَشَرَ = یازده تا کَمْ أُسْبوعاً في الشَّهْرِ؟ = چند هفته در ماه وجود دارد؟(هرماه چند هفته دارد؟) أرْبَعَة = چهار

کَیفَ

کَیفَ: به معنای «چطور؟» و «چگونه؟» می¬باشد و برای پرسیدن حال دیگران و یا چگونگی (قید) حالت استفاده می شود. مثال: کَیفَ حالُکُم؟ = حالتان چطور است؟ نَحنُ بِخَیرٍ = ما خوبیم کَیفَ ذَهَبتَ؟ = چگونه رفتی؟ ذَهَبتُ بِسُرعَة = با سرعت رفتم

اشتراک گذاری این مطلب در:

واتساپ
تلگرام
لینکدین
توییتر
فیسبوک

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *